Sáu đố điểm khác biệt

Để phát hiện những điểm khác biệt trong mỗi câu đố, người chơi cần tập trung cao độ và thật sự tinh mắt.

Câu 1: Bạn có chiếc bút chì lẫn trong rất nhiều ngôi nhà?

Sáu câu đố tìm điểm khác biệt

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/-duc/sau-cau-do-tim-diem-khac-biet-4001415-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2: Hãy tìm một con ếch đang trốn trong bức tranh.

Sáu câu đố tìm điểm khác biệt - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/sau-cau-do-tim-diem-khac-biet-4001415-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3: Ông già Noel đang ở vị trí nào của bức tranh?

Sáu câu đố tìm điểm khác biệt - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/sau-cau-do-tim-diem-khac-biet-4001415-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4: Trong hàng trăm con thỏ có một con chuột hamster, bạn có thể tìm ra?

Sáu câu đố tìm điểm khác biệt - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/sau-cau-do-tim-diem-khac-biet-4001415-p5.html”>>>Đáp án

Câu 5: Mảnh ghép nào bất hợp lý trong hình?

Sáu câu đố tìm điểm khác biệt - 4

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/sau-cau-do-tim-diem-khac-biet-4001415-p6.html”>>>Đáp án

Câu 6: Đâu là ôtô khác biệt so với phần còn lại?

Sáu câu đố tìm điểm khác biệt - 5

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/sau-cau-do-tim-diem-khac-biet-4001415-p7.html”>>>Đáp án

Theo Bright side